Burgerinitiatieven

Observaties​​​​​​​

De dagelijkse blik op klimaatverandering​​​​​​​

Het toekomstbestendig maken van hun omgeving is van dagelijks belang voor bewoners van Woerden en Kockengen. Lange periodes van droogte zorgen voor de degradatie van het veen in omliggende polders en creëren schommelingen in het grondwaterpeil. De verzakking van laag heideveen betekent bovendien dat woongebieden bij hevige regenval overstromen.


De impact die dit heeft op de kwaliteit van leven van omwonenden heeft gezorgd voor een krachtige sociale reactie. Bewoners werken via verschillende projecten actief samen met de gemeente om deze problemen aan te pakken.