Burgerinitiatieven

— Verdieping

Kennis en participatie​​​​​​​

Zowel Woerden als Kockengen gebruiken de ervaringen en behoeftes van bewoners op een vooruitstrevende manier. De kennis die bewoners hebben over probleemgebieden, speelt een centrale rol in de beoordeling van de effecten van overstromingen en hoe die gemanaged kunnen worden.


Middels een breed scala aan activiteiten zoals bijeenkomsten, klimaatworkshops, visualisaties en schetssessies, werden de inzichten en wensen van bewoners van Woerden in kaart gebracht. Door de problemen op een heel concreet niveau te benaderen, was het voor experts en gemeenteambtenaren mogelijk alle informatie die ze nodig hadden te verzamelen. In sommige gevallen bleken de bevindingen verrassend. Zo kwam naar voren dat het klimaatbestendig maken van de woonomgeving per wijk verschillend moet worden aangepakt. De resulterende reparatie- en onderhoudsprojecten zijn vaak niet revolutionair vanuit een technisch oogpunt, maar wel opmerkelijk gezien de sterke steun van de gemeenschap.

Een concrete focus op de kwaliteit van leven​​​​​​​ op lange termijn

Praktische zorgen en verhalen bieden een manier om de volgorde en de manier waarop problemen moeten worden aangepakt prioriteit te geven. In Kockengen hebben de problemen die zijn aangekaart door bewoners direct invloed gehad op de materiaalkeuze voor het onderhoud van de straat. Door lichtere materialen te gebruiken, vertraagt het proces van grondverzakking.


Voor bewoners betekent dit een verlaagd risico op overstromingen en een betere kwaliteit van leven. Voor de gemeente betekent de gemaakte keuze lagere onderhoudskosten op de lange termijn. 

Het Waterproof Kockengen project heeft nationale faam verworven en wordt gebruikt als een voorbeeldcase door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit alles dankzij de unieke samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Case: Kleurrijke Kanalen​​​​​​​

De Stadsbuitengracht is een historisch deel van Utrecht. Om de waterkwaliteit, ecologische diversiteit en esthetische uitstraling van deze gracht te verbeteren, werken vrijwilligers samen om de kanaalbeddingen te onderhouden.

In het kort

Het actief betrekken van bewoners in het klimaatbestendig maken van hun gemeenschap is een effectieve manier om de lange termijn focus concreet te maken – iets dat hard nodig is als het om klimaatveranderingen gaat. Input kan verzameld worden middels een breed scala aan activiteiten: van bijeenkomsten en klimaatworkshops naar visualisaties en schetssessies.

Burgerinitiatieven

Verdieping​​​​​​​

Next up / Inspiratie →