business cases

Inspiratie​​​​​​​

Case: Wonderwoods

Leven, werken en spelen in een verticaal bos

De skyline van Utrecht is klaar voor twee nieuwe opvallende iconen: de Wonderwoods. Architect Stefano Boeri Architetti, Arcadis en de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht gaan de samenwerking aan om de illusie van een verticaal bos te creëren. Het doel is om de natuur terug in de stad te brengen en daarmee de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. 


Aan de ene kant is het ontwerp robuust en sluit het aan bij de stijl van de omringende kantoorgebouwen, maar aan de andere kant zorgen diverse details ervoor dat de Wonderwoods een prettige plek worden voor voetgangers om doorheen te lopen. De twee torens zullen voorzien in huisvesting, kantoorruimte en recreatieve faciliteiten.

Het groene dak van OBS Oog in Al

Een interessant en uniek voorbeeld van een groen dak is het groene dak van de Oog in Al school in Utrecht. Het is niet alleen een gebouw met een groen dak, maar ook een voorbeeld van het combineren van meerder functies in een beperkte ruimte.


De realisatie van een nieuwe loop- en fietsbrug (Dafne Schippersbrug) over het Amsterdam-Rijnkanaal vroeg om de sloop en heropbouw van twee schoolgebouwen zonder daarbij het groene park in de directe omgeving te verkleinen. De opdracht werd succesvol vervuld door de brugopgang te verbinden met het schoolgebouw en het park. Het gecombineerde ontwerp van de brug, het schoolgebouw en het park resulteerde in een uniek voorbeeld van functieverbinding en de realisatie van een groen park op het dak van de school. De brug werd geopend in 2017 en wordt dagelijks gebruikt door 7.000 fietsers.

Klimaatworkshops​​​​​​​

Voor het project ‘Betere Buurten’ heeft de gemeente Nieuwegein klimaatworkshops ingezet om zeker te stellen dat klimaatverandering bovenaan de prioriteitenlijst staat. Klimaatworkshops bieden drie stappen voor een geïntegreerde oplossing. Ze zijn een handig hulpmiddel om geïntegreerde oplossingen te formuleren voor de publiek-private ontwikkeling van klimaatvriendelijke ruimtes.


01/

03

Focusgebied: elke sessie is gericht op één specifiek gebied. Het doel van de sessie is om te achterhalen hoe dat specifieke gebied heringedeeld kan worden om ruimte te geven aan een diverse samenstelling van economische verplichtingen, de kwaliteit van leven en milieuvoorschriften.​​​​​​​

02/

03

Multidisciplinaire benadering: ontwikkelaars, gemeenteambtenaren, experts en bewoners worden uitgenodigd om de workshop bij te wonen om zeker te stellen dat de voorgestelde oplossingen rekening houden met alle verschillende behoeften.

03/

03

Ruimte voor verder onderzoek: wanneer een klimaatworkshop specifieke onderzoeksvragen oplevert, kunnen opvolgende workshops georganiseerd worden om deze vragen op een gedetailleerder niveau verder te onderzoeken.​​​​​​​

Inzicht

Een kans om de kwaliteit van leven te verbeteren​​​​​​​

Op mondiaal niveau is Nederland goed onderweg met haar inzet zich aan het klimaat aan te passen. Krachtige samenwerkingen tussen verschillende overheidsniveaus laten zien dat we al druk bezig zijn om ons voor te breiden op de effecten van klimaatverandering.


Maar daar stopt de alliantie niet. Ook de samenwerking met ontwikkelaars en bewoners bij het (her)ontwerpen van wijken zowel onder- als bovengronds toont aan dat we kiezen voor een integrale aanpak. Het is een nieuwe manier van werken die we onszelf soms nog moeten aanleren, maar het is een vereiste.


Klimaatverandering raakt ons allemaal, en het is een uitdaging die we alleen aankunnen als we onze krachten bundelen.

Erika Spil, Gemeente Bunnik.​​​​​​​

Case: OBS Oog in Al

Het groene oog 

Fiets- en wandelpaden cirkelen rond de daktuin van een basisschool om zo een harmonieuze groene ruimte te creëren voor iedereen die langskomt.

business cases

Inspiratie​​​​​​​

Next up / Burgerinitiatieven →