business cases

Verdieping​​​​​​​

Klimaatbestendigheid als verbindende oplossing​​​​​​​

Het ‘Merwedekanaalzone’-project transformeert een oud bedrijventerrein tot een woongebied met zes tot tienduizend nieuwbouwwoningen. De grond is in het bezit van zes partijen, een mix van publieke en private eigenaren. 


Eén van de hoofddoelen van de Merwedekanaalzone is om een duurzame, groene en klimaatbestendige woonomgeving te creëren. Dit betekent dat sommige percelen, in bezit van private eigenaren, zullen worden gebruikt voor recreatie en andere voor woningbouw. Het succes en de uitdaging van de business case ligt dus in de verdeling van kosten tussen de verschillende partijen.

Om te verzekeren dat de Merwedekanaalzone een project wordt waar alle partijen bereid zijn met elkaar samen te werken om tot een goed afgestemd woongebied te komen, heeft de

regio Utrecht ervoor gekozen scenarioschetsen te laten maken. De visualisatie van de ambities maakten het makkelijker voor de betrokken partijen om deze te omarmen.

Gerelateerde wetenswaardigheden​​​​​​​

Lees meer over de laatste ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone.

Het renovatierapport van de wijk Kanaleneiland laat zien hoe een klimaatveerkrachtige benadering werd toegepast in de ontwikkeling van betere woningen.

Een korte video laat de plannen voor de Merwedekanaalzone zien

Renovatiewerk als brandstof voor heruitvinding​​​​​​​

Bouwvoorschriften zijn vaak het sturende element bij het maken van keuzes in grote renovatieprojecten. Door dit te doen wordt echter een kans gemist: renovatieprojecten lenen zich namelijk uitstekend om gebieden klimaatbestendig te maken. In zo’n geval kunnen uitdagingen rond water- en energiemanagement gelijk meegepakt worden en kunnen bovendien de kwaliteit van leven en de economische waarde van het nieuwe gebied aanzienlijk worden verbeterd. 


Voor de renovatie van de wijk Kanaleneiland hebben publieke partijen als de Provincie, het Waterschap en de woningbouwcorporatie Mitros

de handen ineengeslagen om klimaatbestendigheid in Utrecht een boost te geven. De aapak is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van klimaatmaatregelen in combinatie met de renovatie van gebouwen en de bijbehorende publieke ruimte.


Het realiseren van groene daken in combinatie met zonnepanelen zonder hoge plaatsingskosten biedt een andere interessante business case. De renovatie van gebouwen en publieke ruimte combineren met klimaatbestendige maatregelen laten de economische en sociale waarde van een wijk stijgen, en sluiten daarmee de business case.

In het kort

Vier kansen voor klimaatvriendelijke renovatie

01/

04

Groene daken: groene daken helpen bij het verminderen van hittestress en waterafvoer. Bij het maken van bouwplannen is succes verzekerd wanneer in de beginfase al een bouwexpert wordt betrokken die kan uitzoeken welke opties mogelijk zijn voor de bestaande situatie.​​​​​​​

02/

04

Regenwaterafvoer: regenwater kan gebruikt worden voor andere doeleinden door het te scheiden van afvalwater.​​​​​​​

03/

04

Groene gebieden herstellen: het creëren van groene openbare ruimtes en wegen kan stedelijke ventilatie, de kwaliteit van leven en biodiversiteit een boost geven.​​​​​​​

04/

04

Transformatie van tuinen: bewoners stimuleren om bestrating uit hun tuinen weg te halen en te vervangen door groen kan de water absorberende eigenschap van de grond aanzienlijk doen toenemen.​​​​​​​

business cases

Verdieping​​​​​​​

Next up / Inspiratie →