De Utrechtse wisselrol: de regio die ooit werd gevormd door het klimaat, kan het klimaat nu helpen vormgeven​​​​​​​

Als het om klimaatverandering gaat, dan is de regio Utrecht al lange tijd hier mee bezig. De centrale historische rol kan worden herleid naar de manier waarop het klimaat het Utrechtse landschap ooit heeft gevormd. Gletsjers in de laatste ijstijd stuwden het land op tot de vruchtbare Utrechtse heuvelrug zoals we die nu kennen. Het bleek een aantrekkelijke plek om te leven. In de loop der tijd uitte zich dat in een regio die zich ontwikkelde tot de verbindende schakel van Nederland.​​​​​​​

Een centrale positie

De regio Utrecht ligt niet alleen centraal in Nederland, maar is ook onderdeel van een aantal belangrijke klimaatuitdagingen die we samen moeten aangaan: veranderende neerslagpatronen, het stedelijke hitte-eiland effect en de gevolgen van toenemende verstedelijking. Vanuit deze positie is het voor de regio Utrecht vanzelfsprekend dat zij veranderingen, die deze uitdagingen aangaan, wilt aansporen.

Benadering: ‘het slimme klimaat’

Met als doel onze wereld klimaatbestendig te maken, kiest de regio Utrecht voor een strategische en veelzijdige benadering. Veranderingen in het klimaat worden middels een breed scala aan projecten en op verschillende manieren aangepakt. Zowel klimaatadaptatie als klimaatmitigatie worden hierbij als benadering gebruikt. De overeenkomst tussen alle projecten is dat klimaatverandering wordt meegenomen, met het doel om korte termijn win-win oplossingen te vinden. Tegelijkertijd worden klimaatadaptatieprojecten gezien als een strategische investering in de lange termijn.

Dit magazine geeft een inkijkje in de vele manieren waarop gemeenten, burgers, wetenschappers en bedrijven in de regio Utrecht bezig zijn nieuwe manieren uit te vinden om klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het slimme klimaat

— Introductie

Next up / Publiek belang →