Publiek belang

Inspiratie​​​​​​​

Een korte geanimeerde video visualiseert het versterkings- en onderhoudsproces van de Lek-dijk.

Klimaatrisico’s op de kaart ​​​​​​​

De overstromingskaart voor de regio Utrecht vormt een uitstekende manier om de urgentie van het versterken en onderhouden van de Lekdijk aan te tonen. Door de gevolgen van overstroming zichtbaar te maken, worden vage langetermijngevolgen duidelijk en dringend. Risicokaarten worden in de gehele regio gebruikt om besluitvorming te bevorderen: 

01/

02

Quickscan van de regio Utrecht: als onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma wordt bestaande data gebruikt om gebieden met een verhoogd risico te identificeren zodat de aandacht van de publieke sector hier als eerste naartoe gaat.

02/

02

​​​​​​​​​​​​​​Overstromingskaart van Bunnik: deze kaart laat zien dat in het dorp Bunnik geen gebieden zijn met een hoog overstromingsrisico. Deze geruststelling biedt de ruimte om daar aandacht aan andere gevolgen van klimaatverandering te geven. 

​​​​​​​Aanvoer van zoet water in west-Nederland: in tijden van droogte voorziet het waterschap andere regio’s van zoet water. De effecten van klimaatverandering creëren een toegenomen urgentie voor deze toevoer. Klimaatbestendige wateraanvoerroutes moeten daarom de komende decennia groeien.

Inzicht

Een kans om de kwaliteit van leven te verbeteren​​​​​​​

“Klimaatadaptatie is een lange termijn uitdaging die de publieke sector samen met commerciële partijen en bewoners aan moet gaan. Het biedt de kans om stappen te nemen richting een betere kwaliteit van leven, maar we zijn er nog niet!


In de regio Utrecht hebben we de eerste stappen om klimaatverandering aan te pakken al genomen. Door kennis te delen op regionaal, nationaal en internationaal niveau hopen wij dat de klimaatuitdagingen niet meer als een last, maar als een kans worden gezien.”

Constantijn Jansen op de Haar, dagelijks bestuurslid van het Regionale Waterschap in Utrecht.​​​​​​​

Gerelateerde wetenswaardigheden​​​​​​​

De gemeente Woerden heeft een omgevingsplan 2014/2023 opgesteld. Het omgevingsplan bevat hun visie op een 'groenblauw landschap' (een netwerk van land en water). Het plan geeft weer hoe de gemeente wilt omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hitte en droogte.


Publiek belang

Inspiratie​​​​​​​

Next up / Business Cases →