Publiek belang

Verdieping​​​​​​​

01 / Stijgend waterniveau van de Nederrijn en de Lek

De realiteit van versnelde klimaatverandering​​​​​​​

Voor veel regio’s resulteert versnelde klimaatverandering in extremere neerslagpatronen en een stijgend waterniveau van diverse open wateren. In de regio Utrecht verhoogt dit de druk op de overloop- en afwateringscapaciteit van rivieren en stroomgebieden. 


De keuze om een aanpassingsgerichte benadering te nemen is voor de regio Utrecht dan ook vanzelfsprekend. Door het combineren van bestaande kennis met die van de regionale waterautoriteit Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en die van het KNMI (ook gelegen in de regio Utrecht), is de regio goed voorbereid op het ergste scenario.

Ontwikkeling van een aanpassingsgerichte strategie​​​​​​​

Het eerste deel van de aanpassingsgerichte risicomanagement strategie van de regio Utrecht bestaat uit het voorkomen van het ergste scenario. Het versterken en onderhouden van de Lekdijk is een duidelijk voorbeeld waarin de publieke sector de leiding neemt en daarmee de kans op toekomstige overstromingen aanzienlijk verkleint.

02 / Hevige storm op het Eemmeer

Het is een goed voorbeeld van een project dat moet worden aangejaagd door de publieke sector omdat, mocht de Lekdijk bezwijken, mogelijk de gehele westerse helft van Nederland overstroomt. Tegelijkertijd is er een incidentbestrijdingsplan voor evacuatie bij overstromingen ontwikkeld en gecommuniceerd, want ondanks de grootste zorgen voor het versterken en onderhouden van de Lekdijk, kan 100% veiligheid nooit worden gegarandeerd. Berekeningen kunnen namelijk onnauwkeurig blijken en daarnaast kan menselijke interventie de veiligheidswerking van de dijk beïnvloeden.


In het kort

Drie manieren van samenwerken met belanghebbenden zullen het versterken en onderhouden van de Lekdijk bevorderen:

01/

03

Sterker: Door natuur of gebouwen in de dijk te integreren wordt de dijk structureel sterker.​​​​​​​

02/

03

Sneller: Door omwonenden in het project te betrekken, versnelt het proces en verbeteren de resultaten. ​​​​​​​

03/

03

Budget: Door met culturele, historische, ecologische en maatschappelijke organisaties samen te werken, kan een hoger budget worden vrijgemaakt voor het onderhouden en versterken van de dijk.​​​​​​​

03 / Een storm die meerdere dagen op de Noordzee duurt

Een andere reden voor een incidentbestrijdingsplan is het zichtbaar maken van de urgentie en de realiteit van klimaatverandering. Het creëert een gevoel van verantwoordelijkheid onder burgers en andere partijen.

In mijn achtertuin, graag!​​​​​​​

Soms kan een strategie die klimaatverandering op een proactieve manier aanpakt, maar geen acute crisis aangrijpt, leiden tot weerstand.


Om een ‘niet in mijn achtertuin’-reactie te voorkomen bij het versterken van de Lekdijk, betrekt de regio Utrecht voortdurend een brede groep belanghebbenden. 


Het betrekken van belanghebbenden zorgt er doorgaans voor dat onderhoudswerk kan worden verricht op een manier die sneller en effectiever is. Ook kan het een groter budget aantrekken dan wanneer belanghebbenden niet geraadpleegd worden.

Publiek belang

Verdieping​​​​​​​

Next up / Inspiratie →