Wetenschappelijke uitdagingen

Inspiratie​​​​​​​

Het meten van hitte in de stad​​​​​​​

Drie onderzoeksmethodes voor een grondige meting van hitte in de stad​​​​​​​

Om het stedelijke hitte-eiland effect in kaart te brengen in Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en Veenendaal beantwoorde het 'Hitte in de Stad'-project drie belangrijke vragen door middel van drie verschillende technieken.

01/

03

Focusgebied: elke sessie is gericht op één specifiek gebied. Het doel van de sessie is om te achterhalen hoe dat specifieke gebied heringedeeld kan worden om ruimte te geven aan een diverse samenstelling van economische verplichtingen, de kwaliteit van leven en milieuvoorschriften.​​​​​​​

02/

03

Multidisciplinaire benadering: ontwikkelaars, gemeenteambtenaren, experts en bewoners worden uitgenodigd om de workshop bij te wonen om zeker te stellen dat de voorgestelde oplossingen rekening houden met alle verschillende behoeften.

03/

03

Ruimte voor verder onderzoek: wanneer een klimaatworkshop specifieke onderzoeksvragen oplevert, kunnen opvolgende workshops georganiseerd worden om deze vragen op een gedetailleerder niveau verder te onderzoeken.

Laat zien en vertel​​​​​​​

De psychologie van open water

Veel klimaatprojecten in de regio Utrecht hebben te maken met het verbeteren van waterafvoer. 


In projecten als het Leidsche Rijn watersysteem en het Waterlinieproject vormt het zichtbaar houden van water een belangrijk onderdeel.


Wanneer water in de grond verdwijnt, blijft het klimaatprobleem onzichtbaar. Door de hoeveelheid open water dus te vergroten, worden schommelingen zichtbaar.

Kockengen Waterproof

Lees meer over het Kockengen Waterproof project.

Wetenschappelijke uitdagingen

Inspiratie​​​​​​​

Next up / Colofon →