Wetenschappelijke uitdagingen

Verdieping

Hoe linkt de Gezonde Stad aan klimaatverandering? Het concept gezond stedelijk leven zorgt voor een alomvattende manier van framing van klimaatproblemen in stedelijke gebieden.


Gezond stedelijk leven betekent het verbinden van initiatieven die de klimaatbestendigheid van de stad verbeteren aan het gevoel van mensen die in de stad wonen, werken en er hun vrije tijd besteden.


Het hoofdstuk over burgerinitiatieven laat een aantal uitstekende voorbeelden zien die het concept onderschrijven.

Het gebruik van nieuwe technologie in de praktijk​​​​​​​

De praktische en urgente kenmerken van klimaatverandering maken dat er een acute vraag is naar slimme oplossingen. Daarom is het, wanneer nieuwe technologie ontwikkeld wordt voor klimaatbestendigheid, van belang goed te overwegen hoe praktisch de toepassing ervan kan zijn.


Het ‘Slimme Polder’ project is een goed voorbeeld waarbij innovatieve technologie wordt gebruikt om praktische problemen op te lossen. In een poging het stedelijk hitte eiland effect en de afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen aan te pakken, werken Deltares en IF Technology samen om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om energie uit het oppervlaktewater van de regio Utrecht te halen.

In het kort

De problemen die voortkomen uit klimaa​​​​​​​tverandering zijn zelden op zichzelf staande problemen. Wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie laten beide zien hoe verschillende problemen met elkaar verband houden en hoe dat een belangrijke rol kan spelen in het versnellen van het tempo waarin we oplossingen kunnen vinden voor deze diverse set uitdagingen.

De kern van het idee is dat in de zomer hitte uit het oppervlaktewater wordt gehaald, en in de winter kou. 


Dit verbetert niet alleen de temperatuur in de stad, maar kan ook de waterkwaliteit verbeteren. Door in de zomer hitte uit het water te halen krijgen algen minder kans om zich uit te breiden.


Door in de winter kou uit het water te halen, blijven de waterwegen bevaarbaar voor schepen en daarnaast is het systeem gunstig voor flora en fauna.

Case: Station Amersfoort

Groentinten: het gebruik van flora

Bomen kunnen het stedelijke milieu op diverse manieren beïnvloeden. Aan bezoekers bieden ze schaduw, ze verhogen het esthetische aanzien en kunnen daarnaast waterafvoer verbeteren.


Tijdens de renovatie van het station van Amersfoort is extra aandacht besteed aan de keuze van het type bomen, zodat deze niet slechts één, maar alle drie deze waarden bieden.

Gerelateerde wetenswaardigheden

Volgens het ‘Times Higher Education Institute’ heeft het duurzaamheidsonderzoek van de Universiteit Utrecht op het gebied van klimaatverandering en ecosystemen een grootschalige wereldwijde impact. Ontdek hier hoe de UU gerankt staat naast andere universiteiten.


Lees hier meer over de technologie die gebruikt werd voor het Slimme Polder project.

Wetenschappelijke uitdagingen

Verdieping​​​​​​​

Next up / Inspi­ratie →